MASTERCLASS – BIZNES PROgramator

100,00 £

MASTERCLASS
BIZNES PROgramator
Kategoria:
MASTERCLASS

NAGRANIA 3 DNI SPOTKAŃ, które odbyły się w dniach 01-03 Marzec 2023

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA (3 X 3H) + SESJA Q&A (3 X 0.5H) / DODATKI – MATERIAŁY I ZADANIA (PDF)

AUTORSKIE OPRACOWANIE ZAINSPIROWANE NAJSKUTECZNIEJSZYMI METODAMI ZARZĄDZANIA BIZNESEM.

METODA WYKORZYSTYWANA I DOSKONALONA PRZEZ PONAD 10 LAT, W FIRMACH AUTORA ORAZ W BIZNESACH KLIENTÓW.

OMÓWIENIE ZAGADNIEŃ Z KURSU WYMAGA 3 KONSULTACJI 1:1 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI £300.

WIEDZA, KTÓRA ZWIĘKSZY TWOJĄ EFEKTYWNOŚĆ, A TYM SAMYM ZAROBKI, TERAZ MOŻE BYĆ TWOJA ZA JEDYNE £100 (OKOŁO 30% WARTOŚCI).

DZIEŃ 1
GEAR / PROgramowanie 12 miesięcy
 • WPROWADZENIE
 • Zewnętrzne czynniki warunkujące
 • Typowanie zadań i terminów
 • Zestawienie danych końcowych
 • Nadrzędny mechanizm cyklu
 • Graficzne opracowanie danych
 • Obraz nadrzędnego mechanizmu cyklu
 • Wewnętrzne czynniki działalności
 • Typowanie aktywności i terminów
 • Graficzne opracowanie cyklu na 12 miesięcy / GEAR
 • PODSUMOWANIE
DZIEŃ 2
MANUAL / PROgramowanie 12 tygodni
 • WPROWADZENIE
 • Podstawowe czynniki warunkujące
 • Typowanie zadań
 • Zestawienie aktualnych danych
 • Mechanizm cyklu i zależności
 • Graficzne opracowanie danych
 • Obraz wyjściowego mechanizmu
 • Analiza zasobów
 • Ocena szans i zagrożeń
 • Graficzne opracowanie cyklu na 12 tygodni / MANUAL
 • PODSUMOWANIE
DZIEŃ 3
ROADMAP / PROgramowanie zadaniowe / PROjekty
 • WPROWADZENIE
 • Typowanie nadrzędnego celu
 • Typowanie pośredniego celu
 • Typowanie poszczególnych zadań
 • Mechanizm cyklu i zależności
 • Graficzne opracowanie wyjściowego projektu
 • Obraz wyjściowego projektu
 • Analiza zasobów
 • Ocena szans i zagrożeń
 • Graficzne opracowanie finalnego kształtu projektu / ROADMAP
 • PODSUMOWANIE

Ważne!
Usługa jest realizowana w ramach działalności spółki BISS LTD zarejestrowanej na terenie Wielkiej Brytanii.

Po zakupie  masterclass, jej opłaty oraz przesłaniu niezbędnych danych wystawiana jest brytyjska faktura VAT (z naliczeniem odpowiedniej stawki VAT dla firm z UK, z zastosowaniem “reverse charge” dla firm z UE, ale cena zakupu z tego tytułu, nie ulega zmianie), w walucie wybranej (prawny górny róg ekranu) przez kupującego (GBP,PLN, Euro).
Wybierz termin konsultacji

09.03.2021 – godz. 11.00 UK (12.00 PL), 23.03.2021 – godz. 11.00 UK (12.00 PL), 06.04.2021 – godz. 11.00 UK (12.00 PL), 20.04.2021 – godz. 11.00 UK (12.00 PL)

Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.