MASTERCLASS – BIZNES PROgramator. 12 Miesięcy / 12 Tygodni / Projekty & Zadania

700,00 

MASTERCLASS
BIZNES PROgramator
Kategoria:
MASTERCLASS

NAGRANIA 3 DNI SPOTKAŃ, które odbyły się w dniach 01-03 Marzec 2023

CZĘŚĆ MERYTORYCZNA (3 X 3H) + SESJA Q&A (3 X 0.5H) / DODATKI – MATERIAŁY I ZADANIA (PDF)

AUTORSKIE OPRACOWANIE ZAINSPIROWANE NAJSKUTECZNIEJSZYMI METODAMI ZARZĄDZANIA BIZNESEM.

METODA WYKORZYSTYWANA I DOSKONALONA PRZEZ PONAD 10 LAT, W FIRMACH AUTORA ORAZ W BIZNESACH KLIENTÓW.

WIEDZA, KTÓRA ZWIĘKSZY TWOJĄ EFEKTYWNOŚĆ, A TYM SAMYM ZAROBKI, TERAZ MOŻE BYĆ TWOJA.

DZIEŃ 1
GEAR / PROgramowanie 12 miesięcy
 • WPROWADZENIE
 • Zewnętrzne czynniki warunkujące
 • Typowanie zadań i terminów
 • Zestawienie danych końcowych
 • Nadrzędny mechanizm cyklu
 • Graficzne opracowanie danych
 • Obraz nadrzędnego mechanizmu cyklu
 • Wewnętrzne czynniki działalności
 • Typowanie aktywności i terminów
 • Graficzne opracowanie cyklu na 12 miesięcy / GEAR
 • PODSUMOWANIE
DZIEŃ 2
MANUAL / PROgramowanie 12 tygodni
 • WPROWADZENIE
 • Podstawowe czynniki warunkujące
 • Typowanie zadań
 • Zestawienie aktualnych danych
 • Mechanizm cyklu i zależności
 • Graficzne opracowanie danych
 • Obraz wyjściowego mechanizmu
 • Analiza zasobów
 • Ocena szans i zagrożeń
 • Graficzne opracowanie cyklu na 12 tygodni / MANUAL
 • PODSUMOWANIE
DZIEŃ 3
ROADMAP / PROgramowanie zadaniowe / PROjekty
 • WPROWADZENIE
 • Typowanie nadrzędnego celu
 • Typowanie pośredniego celu
 • Typowanie poszczególnych zadań
 • Mechanizm cyklu i zależności
 • Graficzne opracowanie wyjściowego projektu
 • Obraz wyjściowego projektu
 • Analiza zasobów
 • Ocena szans i zagrożeń
 • Graficzne opracowanie finalnego kształtu projektu / ROADMAP
 • PODSUMOWANIE

Ważne!

Usługa jest realizowana w ramach działalności spółki BISS LTD zarejestrowanej na terenie Wielkiej Brytanii.

Po zakupie i dokonaniu opłaty oraz przesłaniu niezbędnych danych wystawiana jest brytyjska faktura VAT, ale w walucie wybranej przez kupującego (PLN, GBP, Euro).

Wybierz termin konsultacji

09.03.2021 – godz. 11.00 UK (12.00 PL), 23.03.2021 – godz. 11.00 UK (12.00 PL), 06.04.2021 – godz. 11.00 UK (12.00 PL), 20.04.2021 – godz. 11.00 UK (12.00 PL)